کلمه صمد
نگاهی به علم امام باقر علیه السلام
در توصیف علم امام باقر علیه السّلام، عبد اللّه بن عطاء مکّى مى‏ گوید:  «دانشمندان را ندیدم که در برابر کسى آن گونه باشند که در برابر امام باقر علیه السّلام کوچک هستند. من حکم بن عتیبه را با اینکه داراى مقام ارجمندى از علم در میان قوم بود، دیدم، که در مقابل امام باقر علیه السّلام گوئى کودکى در برابر م…