نوشته‌ها

شیخ ابو على محمد بن فتال نیشابورى (ره)

اشاره: شیخ بزرگوار، شهید سعید، ابوعلى، محمد بن حسن بن على بن احمد بن على واعظ مبارز، محدث و حافظ احادیث بسیار بوده است. وى در نیشابور به دنیا آمده و داراى عمر طولانى بوده است؛ اما تاریخ ولادت او معلوم نیست. در مورد نام کامل او اختلاف وجود دارد، گاهى او را محمد بن حسن و گاهى محمد بن على و گاهى محمد بن اح…

مواجهه امام هادی (علیه‌السلام) با معتزله در مسائل کلامی

اشاره معتزله یکی از جریان‌های است که زمینه‌ساز پدید آمدن تحول بزرگ فکری، در میان مسلمانان شد. ورود اندیشه‌های کلامی آنان در تغییر ماهیت برخی از اندیشه‌های جامعه اسلامی تأثیرگذار بوده و موضع‌گیری‌های مختلفی را به دنبال داشته است. از جمله مسائل بسیار مهم کلامی این فرقه دیدگاه آنها درباره کلام خدا و مباحث مربوط…

کاتبان مختلف و قرائات هفتگانه قرآن علت عدم اعتماد بر قرآن

 شبهه: آن طور که در قرآن مسلمان ها آمده است، این است که این کتاب از همان روز ازل به صورت ام الکتاب یا کتاب المکنون در لوح محفوظ خداوند ضبط بوده و بعد از آغاز رسالت پیامبر به طور یکجا در شب قدر به زمین فرستاده شده است با این وجود، تاریخ اسلام بر این اصل شکل گرفته است که آیات ۶۲۳۶ گانه قرآن در طول ۲۳ سا…