کلام الهی
سيماى موعود در قرآن
سيماى موعود در قرآن اشاره : سيماى درخشان ائمه هدى (علیه السلام) در قرآن كريم همواره روشنگر راه شيعيان و پيروان ايشان بوده و هست و در اين ميان آيات مربوط به موعود آخرالزمان (علیه السلام) درياى نورى است كه تلألؤ آن افق‏هاى آينده جامعه بشرى را آشكار مى‏كند و به قلب مؤمنين اطمينان می ‏بخشد. در اين ره آورد قط…
نگاهی گذرا به سیره قرآنی حضرت جواد الائمه (ع)
حضرت جوادالائمه (ع) همانند دیگر حضرات معصومان (ع)، جان و روحش با کلام الهی (قرآن) مأنوس و همدم بود، به گونه ای که یکی از القاب آن امام همام را ترجمان القرآن (1) ذکر کرده اند. امام جواد (ع) بر این باور بود که آیات قرآن باید در جامعه فراگیر شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلالهای روزمره خود از این کتاب …