کفار
محرومیت کفار از نور حق در قیامت
 قرآن کریم در خصوص روشنائى روز قیامت و شهادت شاهدان مى فرماید: «و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتب و جىء بالنبیین والشهداء و قضى بینهم بالحق و هم لایظلمون ؛ و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کارنامه (اعمال در میان) نهاده شود و پیامبران و شاهدان را بیاورند و میانشان به حق داورى گردد و بر آنان ستم نرود» …