کبرا
فاطمه كبرى دختر امام حسين عليه السلام
فاطمه كبرى دختر امام حسين عليه السلام ، در علم ، عبادت و معنويت مقام بالايى داشت . وى ، پيوسته شب زنده دار و روزه دار بود و از زنان زاهد، مجاهد و نمونه محسوب مى شد. ايشان به همراه همسرش ،(حسن مثنّى) (فرزند امام حسن مجتبى عليه السلام )، در كربلا حضورى فعال داشت و شاهد مصايب دردناك عاشورا بود.هنگام هج…