چربی
فایده جسمانی روزه.
اشاره: یکی از فوائد و منافع فرعی روزه داری، که با خودداری از هر گونه خوردن و آشامیدن ارادی، به دست می آید، پالایش، پاک سازی و نوسازی در سیستم متابولیک بدن است که سلامتی اندام های بدن، به ویژه اندام های حیاتی بدن را به دنبال دارد. روزه داری، یکی از اعمال و مناسک های عبادی مسلمانان و تمامی پیروان شرایع…