پسيكوپاتی
تاثير نماز بر ثبات شخصيت
     ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا پروردگارا ! صبر و شكيبايى را بر ما فرو ريز و قدمهايمان را ( در زندگى ) ثابت و پايدار نما . ( سوره مباركه بقره ـ آيه شريفه 250 )       “ شخصيت ” در تعريف روانشناسى و روانپزشكى ، معرف مجموعه اى از صفات ، رفتارها ، افكار و تمايلات عاطفى و هيجانى هر فرد مى باشد …