پایان دنیا
برچیده شدن دنیا بر اثر صیحه دنیوى در قیامت
در هنگام ظهور قیامت صَعْقَه که بر مردم زده میشود و بناى دنیا برچیده میشود و دنیا مضمحل میگردد، آنرا نفخ در صور نمى گویند؛ بلکه در بعضى از آیات قرآن به صَیْحَه تعبیر شده است ولیکن نه صیحه برزخی: «إِن کَانَتْ إِلاَّ صَیْحَهً وَ ' حِدَهً فَإِذَا هُمْ خَـ'مِدُونَ؛ براى برچیدن اساس دنیا غیر از یک صیحه چیز …
انقراض دنیا و بازگشت انسان به خداوند در روز قیامت
 قرآن درباره برچیده شدن نظام دنیوى و بازگشت انسان به خداوند مى فرماید: «إِن کُل مَن فِى السمَـ'وَ 'تِ وَ الاْ رْضِ إِلا آ ءَاتِى الرحْمَـ'نِ عَبْدًا * لَقَدْ أَحْصَیـ'هُمْ وَ عَدهُمْ عَدا * وَ کُلهُمْ ءَاتِیهِ یَوْمَ الْقِیَـ'مَهِ فَرْدًا؛ هیچیک از صاحبان نفوسى که در آسمان و زمین هستند چاره اى ندارند مگ…
پاسخ قرآن به سؤال از زمان قیامت
کفار از پیامبر مى پرسیدند چه وقت روز قیامت خواهد بود؟ تاریخش را به من بگو، مثلا چندهزار سال دیگر یا چند میلیون سال دیگر و چند ماه و چند روز و چند ساعت دیگر خواهد بود؟ مثل اینکه بخواهند پیامبر اکرم را عاجز کنند، کسى بگوید که بیا تاریخ دقیقش را به من بگو. واضح است که این حرف جواب ندارد. چرا جواب ندارد؟ ا…