وضعیت سیاسی
وضعیت فرهنگی و سیاسی شیعیان در آستانه ولادت امام زمان وحیات امام عسکری(ع)
  اشاره: در عصر هر امامی از امامان معصوم (علیهم‌السلام) شیعیان در شرایط متفاوتی قرار می گرفتند. علت آن وجود و سیاستهای حاکمان عباسی و اموی بود.  آستانه ولادت امام زمان(عج‌الله فرجه) دارای شرایط خاصی بود. زیرا در این زمان حکام عباسی فشارهای سختی را علیه شیعیان اعمال می کردند. این نوشته وضعیت فرهنگی و سیاسی شیعیان ر…