نوشته‌ها

مرکز آموزش اسلامى آمریکاى شمالى

  اشاره: بى شک مساله آموزش کودکان مسلمان آمریکاى شمالى در صدر فعالیتهاى اسلامى قاره آمریکا قرار دارد؛ چرا که یکى از مهمترین مسائلى که مسلمانان این قاره از جهان با آن رو به رو هستند، بحث ‏حفظ هویت اسلامى نسلهاى دوم مهاجرین مسلمان و همچنین برادران مسلمان آمریکایى مى باشد.   ع…