وابستگی کودک
به کودکمان بيشتر توجه کنيم
 بسياري از روانشناسان رشد بر سر اين موضوع توافق دارند كه «هنگامي كه مراقبت از كودك با كيفيت بالايي صورت گيرد، دليلي وجود نخواهدداشت كه انتظار رشد نامناسب او را داشته باشيم.» در واقع، شواهدي وجود دارد كه مراقبت روزانه با كيفيت بالا، از لحاظ رشد شناختي كودك، مفيدتر از صرفا مراقبت از او در خانه است. ال…
علل ترس از مدرسه
 مقدمه با شروع فصل بازگشايى مدارس بسيارى از مادرانى که فرزندان‌شان براى اولين بار به مدرسه مى‌روند، با مساله وجود ترس از مدرسه در کودکان‌شان مواجه هستند. اگر چه ترس از مدرسه ممکن است در کودکان دوره‌هاى مختلف تحصيلى وجود داشته باشد، ولى کودکان کلاس اول نوع ترس‌شان با کودکان دوره‌هاى ديگر متفاوت است. ب…