نوشته‌ها

تکلم با شیر

  اشاره: سخن گفتن انسان با حیوانات چیزی است که در قرآن کریم به آن پرداخته شده است. قرآن کریم سخن گفتن حضرت سلیمان (علیه‌السلام) را با حیوانات مختلف بازگو نموده است. همچننی در متون حدیثی سختن گفتن برخی دیگر از پیامبران الهی نیز نقل شده است. بنابراین سخن گفتن حیوانات با اولیای الهی به اراده خد…