نگهداری مادر

نوشته‌ها

پرستاری از مادر

یکی از آشنایان مرحوم شیخ محمد حسین زاهد(ره) می‌گوید: شیخ، مادر پیری داشت که از او مراقبت می‌کرد. مادر به حدی پیر بود که نمی‌توانست برای قضای حاجت به دستشویی برود، به همین علت، آقا هنگام قضای حاجت، برای مادر لگنی قرار می‌داد. وقتی مادر چند ضربه به لگن می‌زد، یعنی وقت برداشتن لگن است.

روزی به در منزل آقا رفتم، آقا در را باز نکرد و خیلی طول کشید تا آقا بیاید. وقتی آقا در را باز کرد، دیدم لباسشان خیس است. از آقا سوال کردم چرا لباستان خیس است؟! فرمود: موقعی که مادرم ضربه به لگن زده بود، من متوجه نشدم و کمی دیر رفتم، همین که نزد مادر رفتم، از عصبانیت لگدی به لگن زد و لباس من نجس شد.

گفتم: مادرتان چیزی نگفت؟!

آقا فرمود: وقتی مادرم دید که لباس مرا نجس کرده است گفت: ننه، حسین نجست کردم! چرا چیزی نگفتی؟! جواب دادم: حالا هم چیزی نشده، این همه من شما را در کودکی نجس کردم، شما چیزی نگفتید، حالا هم چیزی نشده و عیبی ندارد.

(منبع: شیخ محمد حسین زاهد نوشته حمیدرضا جعفری ص۱۰۳)