نيجريه
امروز امام زمان (عج) ميليونها سرباز در نيجريه دارد
امروز امام زمان (عج) ميليونها سرباز در نيجريه دارد بي اختيار بعد از شنيدن اين جملات به ياد واژه "ثارالله" افتادم و در ذهن خود مرور کردم که 1400 سال پيش خون ِ خون خدا يعني خون حسين بشريت را نجات داد و به نور هدايت رهنمون شد و امروز بعد از گذشت اين سال ها خون غلامان سياه آن حضرت در گوشه اي دور دست در دنيا…