نوشته‌ها

ابوثمامه صائدى

بیشتر منابع از او با نام عمرو  یا عمر و از پدرش به کعب و یا عبداللَّه یاد مى ‏کنند. ابن حزم اندلسى از وى با نام زیاد ابن عمرو بن عریب بن حنظله بن دارم بن عبداللَّه صائدى یاد کرده است.شیخ طوسى وى را انصارى و دیگران صائدى، یداوى یا صاعدى دانسته ‏اند. ابوثمامه از یاران امام على علیه السلام و از دلاوران…

سپر نماز ظهر عاشورا

در روز عاشورا که سعید بن عبدالله ایستاد در مقابل امام ـ علیه السّلام ـ تا آن حضرت نمازشان را بخوانند آیا سعید بن عبدالله خود نمازش را خوانده بود و چطور امام ـ علیه السّلام ـ اجازه داد سعید بن عبدالله مبادرت به چنین کاری بکند در حالی که حفظ جان سعید بن عبدالله واجب بود؟ پاسخ: سئوال از دو بخش تشکیل شده.…