نقش زن
شخصيت ‏شناسى زنان در قصه ‏هاى قرآن
1. زن، به عنوان نيمى از نفس انسانى که آفريده خداوند است وظيفه او در زمين، در عرصه حيات آدمى نقشى سازنده و جايگاهى بس ارجمند است. زن به هرماه نيمه ديگر، يعنى مرد، و با يارى جستن از استعدادهاى بسيار و گاه منحصر به فردى که خالق دانا در طبيعت او به وديعت نهاده، جاده پر پيچ و خم زندگى را مى پيمايد، تا سرا ا…
نقش زن در خانواده از ديدگاه قرآن
هادى حسين خانى حفظ آرامش در خانواده ايجاد سکون و آرامش همسران در کنار يکديگر، يکى از اهداف مهم ازدواج برشمرده شده است. وجود صفا، يک رنگى و صميميت در خانواده، علامت توفيق ازدواج در رسيدن به اصلي‏ترين هدف بوده و نشانه آن است که زن و مرد هر دو به وظايف خود در برابر همسر، عمل مي‏کنند. در اين ميان، با توجه به…
نقش تكامل معنوى زن در توسعه اجتماعى‏
اصولاً قبل از اسلام، زن وضع رقت‏بار و اسف‏بارى داشت و تقريباً از همه حقوق محروم بود. اسلام به زن حق زندگى، حق رفاه و آسايش، حق تعليم و تعلم، حق مالكيت، حق مزد در برابر كار، حق شكايت از مرد، حق دفاع از حقوق خود، حق شركت در امور اجتماعى و حق ... عطا فرمود: و در زمينه‏ هاى مذكور هيچ گونه امتياز و برترى…