نقد تطبیقی

نوشته‌ها

نقد تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیر‌الدین طوسی(ره)

عنوان: نقد تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیر‌الدین طوسی
مولف: اکبر راهنما
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات آییژ
سال نشر: ۱۳۸۸
نوبت نشر: اول
محل نشر:تهران

۱۶۰ صفحه

«نقد تطبیقی تربیت اخلاقی از دیدگاه کانت و خواجه نصیر‌الدین طوسی» کتابی از اکبر راهنماست که انتشارات آییژ در تهران آن را منتشر کرده است. کتاب حاضر پس از معرفی احوال و آثار کانت و خواجه نصیرالدین طوسی، به خاستگاه و مبادی تربیت اخلاقی و ارزیابی تطبیقی دلالت‌های مربوط به تربیت اخلاقی دو اندیشمند مزبور، و در پایان نقد و بررسی دیدگاه کانت و خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی پرداخته است.

بر اساس این پژوهش، با این که کانت به صورت منظم به پی‌ریزی نظامی برای تربیت اخلاقی نپرداخته، لیکن به علت این که مفهوم انسان و انسانیت محور اصلی فلسفه اوست، توجه به اندیشه‌هایش می‌تواند غنای بیشتری به فلسفه تعلیم و تربیت اخلاقی ببخشد.

درباره دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی در زمینه تربیت اخلاقی نیز، نویسنده معتقد است که وی در تاریخ اندیشه اسلامی، نقشی بسیار حیاتی داشته است؛ یعنی وی در دوره‌ای از تاریخ اسلام، به پاسداری و حراست از اندیشه دینی پرداخت و نقش احیاگری خود را به انجام رساند که شاید بدترین دوره تاریخ اسلام باشد؛ دوره‌ای که مغولان به ایران هجوم آورده و به تاراج و تخریب میراث فرهنگی این مرز و بوم پرداختند.

به تصریح نویسنده، در چنین برهه‌ای خواجه نصیر رسالت خود را، حفظ و احیاگری اندیشه‌های اسلامی حکمای پیش از خود قرار داد و شاید به همین دلیل معلم ثالث لقب گرفت.

منبع: مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی