نسبت علوي
بررسی علل نفوذ تشیع
محبوبیت علویان در میان مردم یکی از دلایل اصلی نفوذ تشیع در سرزمینهای مختلف است . این مسأله در مورد عراق ، افزون بر آن که ناشی از دوستی اهل بیت (علیهم السلام) بود ، جنبه ی سیاسی نیز داشت . اهالی کوفه ، علویان را با پیشینه ای که از حکومت علی (علیه السلام) داشتند لایق رهبری می دیدند . در مناطق دیگر ، مح…