نجيب كاشانى
محمّد شریف نجیب کاشانى
نورالدین محمّد شریف (نجیب) کاشانى (متوفاى ۱۱۲۳هـ  . ق) ملقب به «فصاحت خان» از شعراى نام آشنا و تواناى سده یازدهم و نیمه اول سده دوازدهم هجرى است. نجیب تا حدود بیست سالگى در زادگاه خود کاشان به سر برده و سپس به همراه افراد خانواده خود به پایتخت آن روز ایران، شهر اصفهان کوچ مى کند و در پیشه بزازى دستیار …