نوشته‌ها

وظایف تکاملى نوجوانان

 استقلال نوجوانان، نیازمند کمتر شدن وابستگى به والدین هستند. آنان تغییر رویکرد از والدین به همسالان را شروع می‌کنند و یا به نظام‌هاى اعتقادى به منظور کسب استقلال، روى مى‌آورند. این تغییر قوى بوده و ممکن است باعث تمرد شود. هویت نوجوانان سعى می‌کنند خودشان را مطرح کنند و آنچه را که می‌خواهند انجام دهند. …