ناآگاهی
ناآگاهی، جهل و غفلت از عوامل گرایش به بی دینی
اشاره: گرایش به بی دین عوامل متعددی می تواند داشته باشد. یکی از عوامل مهم جهالت و نادانی است که انسان را به سوی بی دینی می کشاند. بسیار اند کسانی که ناآگاهی و جهالت خود را علم پنداشته و به انکار حقایق و واقعیان افتخار می کنند. در طول تاریخ جاهلان و غافلان در برابر حقیقت و عرض اندام نموده و مشکل آفرین ش…
عواقب ناآگاهی نسبت به حقوق همسر
امام سجاد (علیه السلام) می‌‎فرمایند: «اِنَّ لله عَزَّوَجَلَّ عَلَیکَ حُقُوقاً مُحیطَهً بِکَ فی کلَّ حرکهٍ تَحَرّکَتها». (۱) ای انسان، پروردگار بزرگ در هر حرکتی که انجام می‌‎دهی، بر تو حقی دارد، اگر از همه امکانات نیز محروم باشی و تک و تنها در گوشه ی بیابان زندگی کنی، باز خداوند بر تو حقی دارد که باید از عه…