مُعزالدّوله
آل بويه، عباسيان و تشيع
سالها قبل از ورود آل بويه به بغداد، خلفاي عباسي، عملا قدرت دنيوي خود را به اميرالامراها منتقل كرده بودند. برادران بويه كه گرايش­هاي شيعي داشتند، پس از فتوح خويش در ايران، متوجه بغداد شدند. معزالدوله پس از ورود به بغداد، در صدد برآمد تا خلافت را از عباسيان به خاندان علي(ع) منتقل نمايد، ولي با صلاحديد وزيرش، …