نوشته‌ها

آهسته برانید، خطر مهریه سنگین!

مهریه؛ کی داده، کی گرفته! «رُویَ أَنَّ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ قِلَّهَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهَ مَهْرِهَا(من لا یحضره الفقیه، ج‏۳،۳۸۷)؛ روایت شده است که از برکت زن، کمى مهریّه اوست و از بى‏‌خیرى او بسیارى آن. مهریه در اسلام از سقف و کف وجوبی برخوردار نیست اما سفارشات فراوانی به جهت ق…