نوشته‌ها

مهريه فاطمه ، شفاعت از گنهكاران

احمد بن يوسف دمشقى در كتاب خويش به نام« اخبارالدول و آثار الاءول» چنين روايت مى كند: « در خبر آمده است : زمانى كه پدر بزرگوارش ، او (فاطمه ) را به شوهر داده و مالى اندك را به عنوان صداق تعيين فرمود، عرض كرد: « اى رسول خدا، دختران مردم نيز شوهر كرده و مقدار كمى به عنوان صداق بر ايشان تعيين مى گردد، پ…