مهرناز شهرآرای

نوشته‌ها

ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ارتباط منبع کنترل و خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید