مهدی خراسانی
سید محمد مهدی خراسانی(ره)
اشاره: میرزامحمدمهدی خراسانی (۱۲۱۸ ـ ۱۱۵۲ق) ، ملقب به شهید ثالث یا رابع، عالم دینی شیعه و متبحر در فقه و فلسفه که در قرن دوازدهم و سیزدهم قمری می زیست. وی سرسلسله خاندانی سرشناس از عالمان است که به «شهیدی»‌های خراسان مشهور شده‌اند. وی مدتی شاگرد وحید بهبهانی بود و سید محمدحسن زنوزی، سید دلدار علی نقو…