نوشته‌ها

تقلید کورکورانه در برابر دعوت انبیاء از دیدگاه قرآن

  اشاره: قرآن در آیات متعددی، تقلید کورکورانه و تبعیت و پیروی از گذشتگان یا از فرد را - بدون وجود برهان و دلیلی عقلی بر آن - شدیدا مورد نکوهش قرار داده، از آن نهی می کند. یکی از مشکلات و موانع مهمی که سر راه دعوت انبیا بود،  تکیه بر آداب و رسوم گذشتگان و تقلید از نیاکان بود. نوشتار زیر به چند آه ا…

امر به معروف و نهی از منکر، مراتب و شیوه های آن

عدل و احسانبا توجه به فلسفه خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بندگی است و از طرفی وجه تمایز انسان با سایر موجودات به ناطق و عاقل بودن انسان و حرکت او به سوی کمال می باشد، اهمیت و جایگاه این دو فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تبیین و روشن می گردد. از آنجایی‌که انسان غافل است …

تعلیم و تعلم از منظر قرآن

تعلیم و تعلم، از مهمترین امور سعادت‌آفرین براى بشر است. در سایه تعلیم بود که انسان، مسجود فرشتگان شد و در سایه تعلم است که انسان می‌تواند دیگران را رشد داده و از علم آنها نیز بهره‌مند شود. مفهوم تعلیم و تعلم تعلم به معناى یاد گرفتن و دانش آموختن است؛ چنان که تعلیم به معناى آموختن و آموزش دادن است.(۱) تعل…