منظر قرآن
امر به معروف و نهی از منکر، مراتب و شیوه های آن
عدل و احسانبا توجه به فلسفه خلقت انسان که طبق بیان قرآن کریم عبودیت و بندگی است و از طرفی وجه تمایز انسان با سایر موجودات به ناطق و عاقل بودن انسان و حرکت او به سوی کمال می باشد، اهمیت و جایگاه این دو فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تبیین و روشن می گردد. از آنجایی‌که انسان غافل است …
تعليم و تعلم از منظر قرآن
على جواهر دهى تعليم و تعلم از مهمترين امور سعادت‌آفرين براى بشر است. در سايه تعليم بود كه انسان مسجود فرشتگان شد و در سايه تعلم است كه انسان میتواند ديگران را رشد داده و از علم آنها نيز بهره‌مند شود. مفهوم تعليم و تعلم تعلم به معناى ياد گرفتن و دانش آموختن است؛ چنان كه تعليم به معناى آموختن و آموزش…