منزلت پدر
جایگاه و منزلت پدر
قرآن برای پدر و مادر جایگاه ویژه ای قایل شده است و آیات قرآنی پس از وجوب بندگی خدای یکتا از مردم خواسته است تا به احسان و نیکی در حق پدر بپردازند و حق ایشان را به تمام و کمال ادا نمایند. قرآن برای پدرومادر جایگاه ویژه ای قایل شده است و آیات قرآنی پس از وجوب بندگی خدای یکتا از مردم خواسته است تا به احسان …
بررسی تطبيقی مقام و منزلت پدر در كتب آسمانی
روز ميلاد امام علی(ع) در ايران و بين تمام شيعيان جهان به روز پدر معروف است، چرا كه پيامبر اسلام حضرت محمد(ص) می‌فرمايد: «من و علی پدران اين امت هستيم.» پدر در اديان بزرگ جهان مقام بسيار ارزشمندی دارد. در مسيحيت وقتی كه شما به كتاب مقدس مراجعه می‌كنيد در مورد حقوق متقابل والدين و فرزندان نوشته است: ك…