منحرف بهاییت
ادوارد براون» در قامت یک مبلغ بهایی
براون آمده بود توان بهاییت را برای حفظ منافع انگلستان بسنجد، برای همین پس از ایران به «قبرس» و «عکا» می‌رود و با «یحیی صبح ازل» و «میرزا حسین علی نوری» ملاقات می‌کند و دولت انگلستان را متقاعد می‌نماید که از بهاییان حمایت نماید ادوارد براون - جمعیت آسیایی پادشاهی انگلستان- ذبیح الله منصوری ادوارد برا…