ملک مقرب
گوشه اى از اخلاق عظيم پيامبر گرامى اسلام(ص)
روزهايى بس شيرين و به ياد ماندنى و تاريخ ساز پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله) را نمى توان با الفاظ و سخنان ناقص انسانهاى ناقص توصيف و تعريف كرد. او هرگز در اين واژه ها نمى گنجد و فراتر از آن است. انسان كاملى كه تمام افلاك و موجودات را خدا به خاطر او آفريد واگر او نبود، هيچ چيز نبود. «لولاك لما خلقت الاف…