ملاطفت
ويژگى ‏هاى تبليغى پيامبر اسلام(ص) در قرآن
قرآن ماندگارترين اثر آسمانى و جاودانه ‏ترين كتابى است كه خداوند به منظور هدايت بشر بر قلب شريفترين بنده‏ اش محمد بن عبداللّه (صلی الله علیه وآله) نازل فرمود. جاودانگى اين كتاب بزرگ آسمانى، اقتضاى اين را دارد كه دربردارنده عميق‏ ترين و سودمندترين و جذاب‏ترين نسخه‏ هاى هدايت باشد. قرآن ناطق امام على بن…