ملاحظات عاطفی
راهبردها و مهندسی فرهنگی امام هادی (علیه‌السلام) در مواجهه با اهل سنت
اشاره:  در دوره امام هادی (علیه‌السلا) شاهد گسترش فرقه‌های کلامی و جریان‌های شیعی هستیم. صاحبان ادیان و اندیشه‌های غیراسلامی نیز کنار مسلمانان زندگی می‌کردند. فرقه‌های فقهی اهل حدیث نیز در این زمان فعال بودند. در زمان امام هادی (علیه‌السلام) نخستین بار تقابل علمی امامیه با چهار مذهب رایج اهل سنت مشاهده می‌شود.…