نوشته‌ها

ادبیات عاشورایی

ادبیات عاشورایی آثاری مربوط به واقعه عاشورا است که در قالب‌ گزارش‌های مکتوب تاریخی، اشعار و مراثی، ادبیات نمایشی و داستانی دسته‌بندی می‌شود. این آثار در طول چهارده قرن پدید آمده است. تاریخچه واقعه کربلا گونه‌ای خاص از ادبیات را موجب شده که از آن به ادبیات عاشورایی یاد می‌شود.[۱] این ادبیات پس از واق…