معنويت
جوان و گرایش به معنویت
«نیایش، اصولا کشش روح است به سوى کانون غیر مادى جهان؛ نیایش، بلند ترین قله تعبیر را در پرواز عشق از میان شب ظلمانى عقل پیدا مى کند.»[۱] الکسیس کارل برخى از صاحب نظران نظیر «موریس دبس» معتقدند که: «جوانان با نداى ارزش ها به لرزه در مى آیند.» و عده اى نظیر «دوریس اودلوم» بر آنند که «معنویات، داربست وجودى ن…
نقش امامت در رشد معنوي جامعه
معنا گرايي امري فطري است و روح جستجوگر انسان در هر برهه اي از زمان طالب آن بوده است. کارکرد شريعت هاي آسماني، غفلت زدايي از انسان مادي و هدايت و رستگاري آن ها از طريق انبيا و در قالب تنسيق احکام است، که ره آورد آن، ورود به عالم معناست. انسان براي شناخت وظايف خو نياز به علائم راهنما دارد و کلام نوراني انب…
دریچه ‏اى به قرآن از منظر شرق شناسان ۳
اعتراف بیگانگان به دست نخورده باقى ماندن قرآن بدون تردید هر شخص آگاه از انجیل و تورات اذعان مى کند که لا اقل بخش قابل توجهى از این دو کتاب، ساخته و پرداخته دست بشر است و هیچ ارتباطى میان آنها و حضرت مسیح و حضرت موسى علیهماالسلام وجود ندارد. به این حقیقت، بسیارى از خاورشناسان و دانشمندان مغرب زمین …