مطالعه
مطالعه را به عادتى خانوادگى تبديل کنيم
‌صديقه حاج نوروزي براي تقويت مهارت مطالعه در فرزندانمان چه بايد بكنيم؟ مطالعه يكي از بخش‌هاي مهم زندگي همه ماست و تقريبا بيشتر كارهايي را كه در طول روز انجام مي‌دهيم، در برمي‌گيرد. نياز به مطالعه در تمامي‌ ابعاد زندگي حس مي‌شود به عنوان مثال، خواندن مطالب مرتبط با شغلمان در محيط كار، علائم خيابان‌ها و جا…
روشهاي مطالعه و پژوهش(1)
مقدمه خيلى ها در مواجهه با يك نويسنده، مدّرس و خطيب، مى پرسند: شما چگونه به اين توفيق، دست يافتيد و چگونه در نويسندگى، كلاسدارى و سخنورى به مهارتهايى رسيديد؟ بسيارى نيز به كارهاى پژوهشى و مطالعاتى علاقه دارند، امّا نمى دانند چگونه عمل كنند تا فرصتها و نيروهايشان هدر نرود و براى گمشده خود، به چه ك…