مطالعه موردی
دین و سبک زندگی
عنوان: دین و سبک زندگی مولف: محمد سعید مهدوی کنی مترجم/ محقق:**** ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) سال نشر: ۱۳۸۷ نوبت نشر: دوم محل نشر: تهران نویسنده در این کتاب که برآمده از رساله دکترایش در چارچوب مطالعه موردی شرکت کنندگان در جلسات مذهبی است، از منظری فرهنگی و ارتباطی به نقش دین …