مصطفی تبریزی
درمان اختلالات ریاضی
عنوان: درمان اختلالات ریاضی مولف: دکتر مصطفی تبریزی مترجم/ محقق:**** ناشر: انتشارات فراروان سال نشر: ۱۳۹۳ نوبت نشر: بیستم و چهارم محل نشر: تهران در این کتاب مفاهیم بنیادی مربوط به ریاضی از سال‌های اول زندگی معرفی شده و چنان‌چه دانش‌آموزی در هر کدام از آن مفاهیم دچار مشکل باشد، برنامه‌ بازپروری ارائه…
درمان اختلالات دیکته‌نویسی
عنوان: درمان اختلالات دیکته‌نویسی مولف: مصطفی تبریزی مترجم/ محقق:**** ناشر: انتشارات فروزان سال نشر: ۱۳۹۳ نوبت نشر: سی ام محل نشر: تهران بسیاری از دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل در دوره ی ابتدایی وجود دارند که در املای فارسی یا همان دیکته خودمان، مشکل یا نقاط ضعفی دارند که ممکن است اصطلاحا دچار اخت…