نوشته‌ها

مصرف زکات

چکیده زکاتی که در دین اسلام از فروع دین است و پرداخت آن با وجود شرایط خاص واجب می گردد، در موارد خاص مصرف می شود. این موارد نیز در قرآن کریم بیان شده اند. پس کسانی خاصی مستحق گرفتن زکات هستند. در این مقاله بیان شده که هشت طایفه مستحق زکات هستد  و در ضمن یان و تعریف این هشت طایفه به این موارد  پرداخته شده اس…

زکات در اسلام

زکات در اسلام از جمله فروعات دین ما (زکات) است، یکى از وظایف مهم اقتصادى مسلمانان، پرداخت همین (زکات) است. در اهمیت (زکات) همین بس که در قرآن مجید پس از نماز آمده و نشانه ایمان و عامل رستگارى شمرده شده است. در روایات متعددى که از معصومین علیهم‌السلام نقل شده آمده است: «کسى که از پرداخت زکات جلوگیرى کند، از دی…