نوشته‌ها

اسرار وقوف در عرفات و مشعر الحرام

اشاره یکی از ارکان و واجبات مراسم حج وقوف در عرفات و مشعر است. پس از احرام در مکه، حجاج باید به صحرای عرفات رفته و از ظهر روز نهم تا مغرب آن روز در آنجا بمانند. همه حجاج در روز عرفه به محلی به نام عرفات جمع شده و به راز و نیاز و دعا و انابه می پردازند. و از آنجا به مشعر رفته تا برای فردای آن خود ش…