مشترك
اعمال مشترك روزهاى ماه مبارك رمضان
براى روزهاى ماه رمضان چند عمل نقل شده است: 1ـ هر روز اين دعا را بخواند كه در كتب معتبر نقل شده است: اَللّـهُمَّ هذا شَهْرُ رَمَضانَ، اَلَّذى اَنْزَلْتَ فيهِ الْقُرآنَ، هُدىً لِلنّاسِ وَبَيِّنات خدايا اين ماه رمضانى است كه در آن قرآن را نازل فرمودى قرآنى كه راهنماى مردم و حجّت هايى است مِنَ الْه…
اعمال مشترك شب هاى ماه مبارك رمضان
اعمالى كه در شب هاى ماه رمضان بجا آورده مى شود چند امر است: 1ـ افطار كردن به هنگام دخول وقت مغرب شرعى. و مستحبّ است كه بعد از نماز مغرب افطار كند، مگر آن كه ضعف و ناتوانى بر او غلبه كرده باشد كه توجّه و حضور قلب از او سلب شود، و يا آن كه جمعى منتظر او باشند.(1) ـ افطار با غذاها و نوشيدنى هاى پاك و طاهر…