مسکن
مسکن درسبک زندگی اسلامی
اصول و معیارهای بنیادین مسکن ایرانی اسلامی بنا به تفکّر وحدت گرای منبعث از تعالیم اسلامی نمی توان مسکن را جدای از بقیّه ی پدیده ها و موضوعات مرتبط با زندگی انسان مورد بررسی قرار داد. از جمله مهم ترین موضوعات قابل توجّه عبارت از مرعی داشتن توأم عوامل کیفی و کمّی می باشد. ویژگی های کیفی مورد نظر عمدتا…
آداب و سنن حضرت پیامبر (ص) در مسکن
حضرت محمد (صلّى اللّه عليه و آله ) از دنيا رفت در حالى که خشتى بر روى خشتى ننهاد . رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله ) فرمود: مسجدها مجالس پيامبران است. امام صادق (عليه السّلام) فرمود: پيامبر اکرم (صلّى اللّه عليه و آله ) هرگاه مى خواست در گرماى تابستان از خانه بيرون رود روز پنجشنبه مى رفت، و هرگاه مى خواست…