مسلك انحرافي
عقلانیت در اندیشه‌ی وهابیت
برای شناخت وهابیت و آگاهی از خطرات آنها نسبت به دین اسلام، باید این مسلک انحرافی را از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار دارد.  پیدایش وهابیت‏ مسلک وهابیت، منسوب به محمد بن عبدالوهاب نجدی است و علّت این که آن را به خود شیخ محمد نسبت نداده ‏اند، به این جهت است که مبادا پیروان این مذهب، نوعی شرکت در نام پ…