مسجد شیعیان
به آتش کشیده شدن مسجد شیعیان جعفری استانبول توسط سلفی‌ها
به گزارش «شیعه نیوز»، عده ای ناشناس در اقدامی مسجد شیعیان جعفری استانبول که در مرکز این شهر واقع است را به آتش کشیدند، هنوزعلت این امر مشخص نشده اما امام جماعت مسجد اظهار داشته پیشتر نامه های تهدیدآمیزی دریافت کرده است. «حسن آکابولوت" رئیس انجمن علمای جعفری ترکیه در اظهاراتی مطبوعاتی گفت:مسجد عمدا به آت…