مرثیه حضرت زهرا (س) 2
مرثیه حضرت زهرا (س) 2
يا زهرا (س) از پهلویی کبود و چشمی برآمده حتی صدای لنگه ی در هم درآمده   جای لگد، اصابت سیلی و میخ در آه ای خدا چه بر سر این پیکر آمده   ملجم گرفته است مگر دست را به پیش یا بر فراز نیزه ی کوفی سر آمده   کاری بکن امام علی ای خدای عشق تا پشت درب خانه ی تو خیبر آمده   میخ سه شعبه بوده مگر یا عمود…