نوشته‌ها

تفاوت ریاضت مرتاضهای هندی با ریاضت برخی عالمان مسلمان (وارد شد)

  اشاره: یکی از اموری که در ادیان مطرح است ریاضت است. معمولاً ریاضت  در میان  مرتاضان هندی و راهبان مسیحی و همچنین در میان برخی فرقه های اسلام از جمله صوفیه رایج است. در این نوشته به مسئله ریاضت پرداخته شده و تفاوت بین ریاضت و زهدی که در اسلام مطرح است، بیان گردیده است.   ریاضت در لغت به…