نوشته‌ها

زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر

زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه (از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر) در جهانی که تأمین نیازهای ضروری و اولیه زندگی، دغدغه اصلی اغلب مردم به حساب می آید؛ در عصری که فاصله طبقاتی شدید، اکثر ملتها را به ستوه آورده است؛ در قرنی که تکنولوژی، معیار سنجش قدرت به شمار می رود و توان اقتصادی در دست مستکبران و ز…

دستور العمل اخلاقى از شهید سید محمد باقر صدر

دستور العمل اخلاقى از عالم نامور آیه العظمى شهید سید محمد باقر صدر عبدالرّضا ایزدپناه در بیست و پنجم ذى قعده ۱۳۵۳هـ.ق. در جوار جدش موسى بن جعفر(ع) کاظمین دیده به جهان گشود. در دامن مادرى پارسا و دین شناس فرزند شیخ عبدالحسین آل یاسین عالم برجسته و نامور عراق بالید و پرورید. پدرش سید حیدر صدر که به اجتهاد و…