نوشته‌ها

ابراهیم بن شبیه اصفهانى

  یکی ازیاران امام جواد و امام هادی(ع) شخصیتى به نام ابراهیم است. وى فرزند شیبه اصفهانى و اصالتاً کاشانى است. شیخ طوسى در کتاب خود ضمن برشمارى اصحاب حضرت جواد(ع)، از او این گونه یاد کرده است:«ابراهیم شیبه الاصفهانى مولى بنى اسد و اصله من قاشان؛ [۱] ابراهیم شیبه اصفهانى ـ که در اصل از کاشان بوده ـ تحت حما…

پوشش‌هاى رنگى از منظر دین

پژوهش در بحث «زیبایى‌شناسى پوشش از منظر اسلام» یکى از بایسته‌هاى به حق دنیاى دین‌پژوهى است که امید است دین‌پژوهان حوزوى و دانشگاهى ما در آینده، در مسیر آن گام نهند و در این عرصه به تولید و توسعه بپردازند. مقاله زیر، به گوشه‌اى از این جنبه مغفول و بایسته در عرصه دین‌شناسى انگشت مى‌گذارد و در قلمرو آن…