محمدرضا مطهرى
اصول آموزش نماز به كودكان و نوجوانان(4)
 براى رسيدن به اهداف تربيت دينى و ترويج فرهنگ نماز، همكارى همه ارگان‌ها و نهادها بويژه نهادهاى فرهنگى و تربيتى ضرورت نام دارد. خانه، مدرسه و جامعه (مسجد، رسانه‌ها و...) در انجام دادن وظايف تربيتى و پرورش مسائل دينى، مكمل يكديگرند. پيوند و ارتباط نزديك خانه، مدرسه و جامعه (مسجد و رسانه‌ها و...) با يكدي…
شرحى بر جلوه ‏هاى رفتارى امام خمينى (ره) با کودکان و نوجوانان (3)
بازي هاى تقليدى کودکان غريزه تقليد، يکى از غرايز نيرومند و ريشه دار در انسان است . به برکت وجود همين غريزه است که کودک بسيارى از رسوم زندگي، آداب معاشرت، غذا خوردن، لباس پوشيدن، طرز تکلم، اداى کلمات و جمله ها را از پدر و مادر و ساير معاشران فرا مي گيرد و به کار مي بندد . چشم و گوش کودک چون دريچه اى باز…
شرحى بر جلوه‏ هاى رفتارى امام خمينى (ره) با كودكان و نوجوانان (2)
محمدرضا مطهرى همبازى شدن با كودكان يكى از راه هاى پرورش شخصيت كودكان، شركت بزرگ سالان در بازى آن هاست. موقعى كه اوليا و مربيان خود را تا سر حد كودكى تنزل میدهند و با شركت در بازى كودكان، آن ها را در كارهاى كودكانه يارى میدهند، روح و روان كودك سرشار از مسرت و شادى شده و اعتماد به نفس و احساس ارزشمندى در …
نقش معلم در شكوفايى خلاقيت
محمدرضا مطهرى مفهوم خلاقيت خلاقيت و نوآورى محرك اصلى تمدن هاست. تلفن، اتومبيل، هواپيما، راديو، تلويزيون، رايانه، اتوماتيك، الكترونيك، قدرت اتمى و مسافرت هاى فضايى و خلق ادبيات و انواع هنرها و ... نقاط عطفى از اختراعات و اكتشافات و نمودى ارزشمند از تفكر و ذهن خلاق بشر است. بنابراين، براى پيشرفت در ص…
نقش همبازى ها در رشد شخصيت کودک
محمدرضا مطهرى در عين حال که وجود رابطه اى صميمى و همبازى شدن با بزرگسالى مهربان براى ايجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نيازمندى ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامى است، کنش متقابل با کودکان ديگر نيز در اين فرايند نقشى عمده بازى مى کند. همسالان و همبازى ها در شکل گيرى شخصيت، رفتار اجتماعى، نظام ارز…