نوشته‌ها

کرانه کرامت

بصیرت یکى از مقام‌هاى شامخ و بى بدیل علمدار دشت کربلا، روشن بینى اوست، که امام جعفر صادق علیه السلام در این خصوص مى فرماید: «کان عمّنا العباس نافذ البصیره، صلب الایمان؛[۱] عموى ما عباس بصیرتى نافذ و ایمانى شدید داشت». کسى که با چشم سر مى بیند. به او «بصیر» مى گویند و کسى که با چشم دل، حقایق امور را مشاهده م…