نوشته‌ها

ورزش بانوان(۲)

«رابرت بولارد» استاد یار پزشکى دانشگاه بریتِش کلمبیا مى‌گوید: برخى از بانوان ورزشکار، در جریان تمرینات دچار جراحت‌هایى شده‌اند که تا‌ آخر عمر گریبانگیر آنان مى‌باشد. تحقیقات نشان مى‌دهد، بیماری‌هاى استخوانى شامل پیچیدگى، شکستگى و سایر بیماری‌هاى استخوانى و کمردرد، در بین دختران ورزشکار جوان مشاهده مى‌شود. تحقیقات به عمل …